האם חוקי להשתמש בתמונות בהן מוצגים אנשים אחרים?

של מי התמונה הזאת? על חוקיות תמונות שבהן מופיעים אנשים לצורך קידום העסק עו"ד אסף כהן צידון מסביר למה אסור להשתמש בתמונות שבהן מופיע אדם אחר, מה הסיכון שאנחנו לוקחים בהפצת תמונות אלו ובאילו מקרים מותר להפיץ אותן, אם בכלל מאת: עו"ד אסף כהן צידון לאחרונה ראיתי שיש המון שאלות העוסקות בפרטיות, כשהעיקרית שבהן היא […]